home
Homepage  » laatste nieuws  » Nieuwe indexeringsregels inkomstenbelasting

Nieuwe indexeringsregels inkomstenbelasting

Jaarlijks worden een aantal bedragen vastgesteld in het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de voornaamste bedragen die voor de personeelsdienst van belang zijn voor aanslagjaar 2021 ...

laatste nieuws